a Hong Kong TeleCommunications Company www.hkt.cc      繁體 | 简体 | English

產品及服務推介

Telegram: @hkdatacenter
Wechat: hkdatacenter
Whatsapp: 85298548101
QQ 1806754375

聯絡資料

科 盈 電 信 集 團 有 限 公 司電 訊 牌 照 : 1346
聯 絡 電 話 : (852) 2363-1363
電 郵 地 址 : 一 般 查 詢 : info@hkt.cc
銷 售 查 詢 : sales@hkt.cc
技 術 支 援 : support@hkt.cc
會 計 部 門 : billing@hkt.cc
違 規 投 訴 : abuse@hkt.cc
數 據 中 心 地 址 : MEGA 2, 5/F, 8-12 Wong Chuk Yeung Street, Fo Tan, Shatin, N.T. Hong Kong
  為響應環保,自25/08/2022起,我們己不再接受郵寄支票,謝謝!